Back
Hình đại diện của người dùng

Duy Alex

Tôi đã có gần 10 năm gắn bó với mô hình kinh doanh Dropshipping trên Shopify tại thị trường Quốc tế.
Các kinh nghiệm cũng như những kỹ năng mới luôn được tôi chia sẻ trên trang Blog và kênh Youtube của mình.

3 khóa học
60 Sinh viên